INTERNATIONALE BEPALINGEN TER VOORKOMING VAN AANVARINGEN OP ZEE PDF

Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, by Pierre Deseck; 1 edition; First published in ; Subjects. U kunt de volledige tekst van Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, , Londen, in Dutch-English from Reverso Context: het Verdrag inzake internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee van (COLREG 72);.

Author: Zunris Voodoora
Country: Maldives
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 4 May 2017
Pages: 117
PDF File Size: 8.74 Mb
ePub File Size: 3.45 Mb
ISBN: 652-5-91035-862-6
Downloads: 76144
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Marr

Inhoudsopgave

Entry into force Article V. Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat? Iedere Verdragsluitende Partij kan na de opzegging een beroep doen op de in artikel 13 e. Entry into force for States which ratify, accept, approve or accede to this Convention in accordance with Article II after the conditions prescribed in sub-paragraph 1 a have been met and before the Convention enters into force, shall be on the date of entry into force of the Convention.

Artikel 12 Toon relaties in LiDO. IV Toon wetstechnische informatie.

Translation of “COLREG” in English

De Verdragsluitende Partijen zullen de scheepvaart van en naar de havens van de andere Partij aan de Eemsmonding niet hinderen. Deze bebakening moet voldoen aan de eisen van de veiligheid van de scheepvaart.

Verenigde Staten van Amerika. The present Convention and the Regulations shall be deposited with the Organization, and the Secretary-General shall transmit certified true copies thereof to all Governments of States that have signed this Convention or acceded to it.

Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, | Open Library

Artikel 7 Toon relaties in LiDO. Adverteren Feedback Over Maxius. Regel 41 Verificatie van de naleving a.

Artikel 6 Toon relaties in LiDO. Verbindingslijn tussen de grote lichttoren van Borkum en de Grote Kaap van Rottumeroog.

  ETEN BIDDEN BEMINNEN PDF

COLREG – Translation into English – examples Dutch | Reverso Context

The Government of Canada considers that the compulsory routeing of ships is necessary to avoid collisions between ships and the resulting damage to the marine environment. Waterstaatszorg Toon relaties in LiDO. Een zodanige beslissing laat eveneens lid 2 van artikel 33 onverlet indien zij betrekking heeft op hoofdstuk 5.

De Hoge Verdragsluitende Partijen komen overeen de totstandkoming van wetenschappelijke onderzoekingen van de zee te bevorderen.

The Parties to the present Convention, Desiring to maintain a high level of safety at sea, Mindful of the need to revise and bring up to date the International Regulations for Preventing Collisions at Sea annexed lnternationale the Final Act of the International Conference on Safety of Life at Sea,Having considered those Regulations in the light of developments since they were approved, Have agreed as follows:.

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen. Waterbouwkundige werkzaamheden Toon relaties in LiDO. Zolang er geen overeenstemming is bereikt over deze voorschriften, blijven de bestaande speciale voorschriften voor het verkeer in de Eemsmonding van kracht.

De afbeeldingen worden dan met de tekst in een. Het vereiste van prompte en ononderbroken doortocht sluit niet uit de vaart door of de vlucht over deze zeegebieden ten behoeve van het verkeer van en naar de Nederlandse Antillen, mits de havenvoorschriften en soortgelijke eisen voor binnenkomst in acht worden genomen.

Snelzoeken U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op —een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst bijvoorbeeld unternationale —een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties bijvoorbeeld dossiernummer ” of ‘trb 16’.

The Union of Soviet Socialist Voorkomung declares that article II, paragraph 2, of the Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, under which certain States are precluded from becoming parties to that Convention, is of a discriminatory character, and considers that, in accordance with the principle of the sovereign equality of States, the Convention should be open to participation by all interested States without discrimination or restriction.

  FLITS JRG FLITS PDF

Artikel 37 Toon relaties in LiDO. The Government of Canada notes that there are no exceptions to rule 10 b c and h for vessels engaged in fishing with nets, lines, trawls, trolling lines or other apparatus, or for vessels engaged in special operations such as survey, cable, buoy, pipeline or salvage operations, and that the exceptions in rule 10 e are not broad enough to adequately provide for vessels engaged in special operations.

Artikel 25 Toon relaties in LiDO. Inwerkingtreding Selecteer een datum The Convention regulates such questions which concern all States and, therefore, under the principle of sovereign equality of States, it should be open for all States without any restriction and discrimination.

Ik zou U zeer dankbaar zijn, indien U mij de opvatting van Uw Regering over het bovenstaande zou mededelen. Regeling der kosten Toon relaties in LiDO. Algemeen Toon relaties in LiDO. Voor de begrenzing van de Westerbalje geldt de grens van de Eemsmonding. Artikel 18 Toon relaties in LiDO. The present Convention may be denounced by a Contracting Party at any time after the expiry of five years from the date on which the Convention entered into force for that Party.

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot [ Bebakening Toon relaties in LiDO.

work_outlinePosted in Love